Electroimants de maniobra per a corrent continu

Model 300 Taula de mesures

Model 300

Electroimants d'accionament lineal i efecte simple. El nucli mòbil rellisca sobre suports autolubrificats, de gran durada lliure de manteniment.

La posició de muntatge no altera el bon funcionament de l'aparell, es pot emprar perfectament la posició horitzontal.

TIPUS 338 350 362 372 390 3115
en mm A 5 6 6 6 8 10
B M.4 M.5 M.5 M.6 M.6 M.8
C 28 40 40 51 65 80
D 20 33 38 38 58 58
E - - 40 40 40 -
F 10 25 10 14 14 25
G 12 25 44 47 47 40
H 14 25 18 23 27 34
I 50 60 60 76 98 120
J 6 10 10 10 10 10
K 12 16 18 20 22 25
L 5 6 6 6 6 7
M M.5 M.6 M.6 M.6 M.8 M.10
N 42 50 60 70 90 115
O - 12 12 18 18 32
P - - - - - 78
R - - - - - 48
S - Pg.7 Pg.7 Pg.9 Pg.9 Pg.9
T 180 180 180 180 180 -
Modelo 300. Tabla de medidas

VALORS DE FORÇA MAGNÈTICA PER A 110, 180 I 22O V.

Els valors indicats en les taules correponen a la força en kg, en cada moment del seu recorregut.
En cas que el funcionament sigui vertical, la potència útil s'obté restant el pes del nucli mòbil del valor indicat de les taules; si funciona en posició inversa, s'obté sumant-lo.

TIPUS 338 350 362 * 372 ** 390 *** 3115
ED % 100 40 25 15 100 40 25 15 100 40 25 15 100 40 25 15 100 40 25 15 100 40 25 15
en mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg
0 1,8 2,3 2,8 4,1 4,6 6 7,6 8 6,5 7,9 9,2 9,4 10 13 15 17 25 36 41 45 32 44 50 54
2 0,8 1,2 1,6 2,8 2,4 3,5 3,7 4,5 3,4 4,6 5,6 6,5 6,5 8,8 10 12 14 18 20 31 24 28 31 38
4 0,4 0,9 1,4 1,7 1,9 2,8 3,4 3,9 2,7 4 5 6,2 5,5 7,6 9 11 10 14 18 21 16 21 26 30
6 0,3 0,6 1 1,5 1,6 2,6 3,3 3,7 2,4 3,8 4,8 6 5,2 7,2 8,9 10 9,6 13 17 20 15 20 24 28
8 0,2 0,4 0,6 1 1,3 2,4 3,1 3,6 2 3,2 4,4 5,7 4,8 7 8,5 10 9,1 12 16 19 14 19 23 27
10 0,2 0,3 0,5 0,8 1,1 2,3 3 3,4 1,7 3 4,2 5,3 3,8 6,2 8 9 8 12 15 17 14 19 23 27
15 0,8 1,9 3,1 4,2 2,2 4,7 6 8 6,8 11 14 16 12 18 22 24
20 5,4 10 12 15 10 16 21 23
25 8 12 18 20
Potència/Kcm 0,2 0,3 0,5 0,8 1 2,2 3 3,3 1,2 2,8 4,6 6,3 3,3 7,1 9,7 12 10,8 20 25 30 20 30 45 50
Consum W 12 25 35 48 16 40 74 105 20 48 80 110 38 75 110 160 52 105 160 230 80 160 240 350
Pes nucli Kg 0,070 0,155 0,175 0,360 1,08 1,36
Pes total Kg 0,38 0,85 1,05 1,75 3,9 7,85